WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Szkolenia

64x64

Szkolenie dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2017

W imieniu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Departamentu Polityki Zdrowotnej, Wydziału Zdrowia, Działu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, w finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego cyklu szkoleń dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2017 r.

64x64

Dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2017 roku.

Koleżanki i Koledzy Terapeuci

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

W ramach programu certyfikacji terapeutów uzależnień PARPA. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 7 lutego 2017 r. Zgłoszenia prosimy składać na adres WOTUW ZOLO Czarny Bór na druku PARPA (druk w załączeniu). Do wniosku proszę dołączyć wstępne zakwalifikowanie do wybranej szkoły.

Andrzej Turek
Pełnomocnik ds. WOTUW
ZLO Czarny BÓR

Ogłoszenie na stronie PARPA

Druk zgłoszenia

© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze