WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Szkolenia

64x64

Dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2017 roku.

Koleżanki i Koledzy Terapeuci

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

W ramach programu certyfikacji terapeutów uzależnień PARPA. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 7 lutego 2017 r. Zgłoszenia prosimy składać na adres WOTUW ZOLO Czarny Bór na druku PARPA (druk w załączeniu). Do wniosku proszę dołączyć wstępne zakwalifikowanie do wybranej szkoły.

Andrzej Turek
Pełnomocnik ds. WOTUW
ZLO Czarny BÓR

Ogłoszenie na stronie PARPA

Druk zgłoszenia


64x64

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA (II edycja)

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór na szkolenie pod nazwą: PROGRAM OGRANICZANIA PICIA
Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia Programu Ograniczania Picia zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA. Zalecenia opracowane zostały w zespole doradców ds. lecznictwa Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
  • specjalistów psychoterapii uzależnień lub osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (po ukończonym I etapie szkolenia),
  • specjalistów psychologii klinicznej lub osób w trakcie specjalizacji z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi,


64x64

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia Programu Ograniczania Picia zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA. Zalecenia opracowane zostały w zespole doradców ds. lecznictwa Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
  • specjalistów psychoterapii uzależnień lub osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (po ukończonym I etapie szkolenia),
  • specjalistów psychologii klinicznej lub osób w trakcie specjalizacji z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi,


64x64

Szkolenie dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2016

W imieniu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Departamentu Polityki Zdrowotnej, Wydziału Zdrowia, Działu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, w finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego cyklu szkoleń dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2016 r.

64x64

Dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2016 roku.

Koleżanki i Koledzy Terapeuci

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

W ramach programu certyfikacji terapeutów uzależnień PARPA, WOTUW przyjmuje do 15.02.2016 wnioski o dofinansowanie obowiązujących szkoleń na rok 2016. Zgłoszenia prosimy składać na adres WOTUW ZOLO Czarny Bór na druku PARPA (druk w załączeniu). Do wniosku proszę dołączyć wstępne zakwalifikowanie do wybranej szkoły.

Andrzej Turek
Pełnomocnik ds. WOTUW
ZLO Czarny BÓR

Ogłoszenie na stronie PARPA

Druk zgłoszenia


64x64

Trening Relacji Opiekuńczych - TROp - Rodzinny Program Profilaktyczny

W imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Czarnym Borze oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu Trening Relacji Opiekuńczych - TROp - Rodzinny Program Profilaktyczny.

64x64

Trening Relacji Opiekuńczych - TROp - Rodzinny Program Profilaktyczny

W związku z realizacją w finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego cyklu szkoleń dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Trening Relacji Opiekuńczych - TROp - Rodzinny Program Profilaktyczny.

64x64

Szkolenie dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2015

W imieniu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Departamentu Polityki Zdrowotnej, Wydziału Zdrowia, Działu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, w finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego cyklu szkoleń dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2015 r.

Uwaga! Szkolenie Psychoterapia zaburzeń depresyjnych w przebiegu uzależnienia zaplanowane na 24 lipca 2015 r. nie odbędzie się!


64x64

Tabela osób zakwalifikowanych przez WOTUW

Tabela osób zakwalifikowanych przez WOTUW do dofinansowania z funduszy PARPA w 2015 r. udziału w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Pobierz tabelę


64x64

Szkolenia dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w 2015 r.

W imieniu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Departamentu Polityki Zdrowotnej, Wydziału Zdrowia, Działu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, w finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego cyklu szkoleń dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w roku 2015.

Materiały do pobrania


64x64

Dofinansowanie szkoleń w 2015 r.

Koleżanki i Koledzy Terapeuci

W ramach programu certyfikacji terapeutów uzależnień PARPA, WOTUW przyjmuje do 13.02.2015 wnioski o dofinansowanie obowiązujących szkoleń na rok 2015. Zgłoszenia prosimy składać na adres WOTUW ZOLO Czarny Bór na druku PARPA (druk w załączeniu). Do wniosku proszę dołączyć wstępne zakwalifikowanie do wybranej szkoły.

Andrzej Turek
Pełnomocnik ds. WOTUW
ZLO Czarny BÓR

Druk zgłoszenia


64x64

Tabela osób zakwalifikowanych przez WOTUW

Tabela osób zakwalifikowanych przez WOTUW do dofinansowania z funduszy PARPA w 2014 r. udziału w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Pobierz tabelę
© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze