WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

...

WYCHOWANIE DO TRZEŹWOŚCI W ŚWIETLE KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKAu

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA - WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Autor: Wiesław Dzietczyk

...

Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - Wydział Filozoficzny - Psychologia

Autor: Zuzanna Kasprzak

...

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

Autor: Adam Rybarz

© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze