WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

...

Kompetencje społeczne a profilaktyka problemowa. Studium przypadku

Program Trening Kompetencji Społecznych

Autor: Magda Zaczyńska

...

Wyczerpanie ego u osób uzależnionych

Autor: Elżbieta Barańska

© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze