WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Kontakt


ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSOB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W CZARNYM BORZE

Adres
ul.Parkowa8, 58-379 Czarny Bór
tel.
74 845 02 00
fax
74 845 02 90
Emial
biuro@zlo.czarnybor.pl

Pełnomocnik ds. WOTUW

mgr Andrzej Turek

Specjalista profilaktyki społecznej i psychoterapii uzależnień

Tel.
601 756 282
Email
wotuw@dfx.pl

Przyjmowanie interesantów - Czwartek 9:00 - 15:00

© 2013-2015 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze