WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

64x64

Program Integracyjnej Psychoterapii Uzależnienia Od Alkoholu W Oparciu O Paradygmat Poznawczo – Behawioralny

W imieniu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, Działu Profilaktyki Uzależnień serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego, szkoleniu dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego.
64x64

Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości 2017

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czarnym Borze oraz Dział Profilaktyki Uzależnień Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w „Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości”.
64x64

Nabór do szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień prowadzi nabór do szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
64x64

Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zapraszamy na szkolenie dla Kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Szkolenie adresowane jest do psychologów i psychiatrów.
64x64

Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czarnym Borze oraz Dział Profilaktyki Uzależnień Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w „Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości”.
64x64

Podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o. o. wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czarnym Borze przesyła ofertę na podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
64x64

Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu.

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór na szkolenie: Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu. Pierwszeństwo mają terapeuci uzależnień zatrudnieni w placówkach lecznictwa uzależnień na terenie województwa dolnośląskiego oraz członkowie PTPU.
64x64

Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu.

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór na szkolenie: Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu. Pierwszeństwo mają terapeuci uzależnień zatrudnieni w placówkach lecznictwa uzależnień na terenie województwa dolnośląskiego oraz członkowie PTPU.
64x64

Nabór do szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień prowadzi nabór do szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
64x64

Nabór do szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień prowadzi nabór do szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
64x64

Nabór do szkolenia dla nowych członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień prowadzi nabór do szkolenia dla nowych członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
64x64

Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu.

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór na szkolenie: Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu. Pierwszeństwo mają terapeuci uzależnień zatrudnieni w placówkach lecznictwa uzależnień na terenie województwa dolnośląskiego oraz członkowie PTPU.
64x64

Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zapraszamy na szkolenie dla Kandydatów na biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Szkolenie adresowane jest do psychologów i psychiatrów.
64x64

Zaproszenie na konferencję Uzależnienia behawioralne dla sędziów, kuratorów sądów rodzinnych i karnych"

Będzie to już nasza kolejna konferencja poświęcona realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Jej celem, podobnie jak poprzednich konferencji, będzie uzupełnienie i poszerzenie specjalistycznej wiedzy na temat udzielania profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.
64x64

WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na szkolenia "Studium logoterapii"

WOTUW w Czarnym Borze we współpracy ze Szkołą Psychoterapii Uzależnień CEDR ogłasza nabór na szkolenia z cyklu "Studium logoterapii - Podejście logoterapeutyczne w terapii uzależnienia i współuzależnienia”
...

UCHWAŁA NR XLVI/1537/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLVI/1537/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 lutego 2014r. powierza Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze