WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

64x64

Trening Komunikacji Małżeńskiej

WOTUW w Czarnym Borze oraz Dział Profilaktyki Uzależnień Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w „Treningu Komunikacji Małżeńskiej”.
29 marca 2019
64x64

Program Rozwoju Osobistego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze oraz Dział Profilaktyki Uzależnień Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w „Programie Rozwoju Osobistego”.
29 marca 2019
...

UCHWAŁA NR XLVI/1537/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLVI/1537/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 lutego 2014r. powierza Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

© 2013-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze